Polska Waluta Lokalna – Dobry

Szanowni Państwo Projekt Polskiej Waluty lokalnej rozpoczęty w maju 2013r konkursem na nazwę, zyskał sporą ilość zainteresowanych osób.Skromna akcja na Facebooku przyniosła w dwa i pół miesiąca ponad cztery tysiące zainteresowanych , którzy lubią lub przynajmniej dostrzegają możliwość budowy takiego projektu w Polsce. Będzie to pierwsza linia informacji przekazywanej w struktury społeczne o innym niż państwowy środku transakcyjnym, Lokalnym Pieniądzu. Wspomniany wcześniej konkurs zaangażował internautów w proces decyzyjny w zakresie wyboru właściwej nazwy dla projektu. Ostatecznie wybór padł na nazwę DOBRY, która istniała już wcześniej w środowisku alternatywnych ekonomistów, lecz nigdy nie przyjęła formy realnego działania. DOBRY będzie rozwiązaniem biznesowo-społecznym, analogicznym do funkcjonujących już na terenie innych państw. Będzie jednocześnie pakietem usług dla biznesu dającym podmiotom gospodarczym nowy rynek klientów oraz narzędziem do budowania płynności finansowej w firmach wszystkich branż oraz zróżnicowanej wielkości. Od jednoosobowych działalności gospodarczych po duże firmy typu spółki kapitałowe. Usługi biznesowe podlegają opłatom i są zróżnicowane w ich zakresie i cenie. Dla konsumentów (społeczeństwa) DOBRY stanowi specyficzny rodzaj systemu lojalnościowego z mocną podbudową ideologiczną dotyczącą budowy ekonomicznej niezależności. Zarówno na poziomie jednostkowego uczestnika jak i na poziomie społecznym. Budowanie świadomości ekonomicznej na poziomie konsumenta będzie czynnikiem kluczowym w rozwoju projektu i będzie się przekładać bezpośrednio na popularyzację idei w przyszłości. W związku z powyższym projekt DOBRY w miesiącu lipcu 2013 nawiązał współpracę z uczelnią wyższą – Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa . Celem współpracy jest włączenie wiedzy o Walutach Lokalnych do programu edukacyjnego uczelni, tak jak ma to miejsce w przypadku International Institute of Social Studies in The Hague. Również w lipcu 2013 idea Polskiej Waluty Lokalnej otrzymała oficjalne poparcie (95% oddanych głosów) partii Demokracja Bezpośrednia, która rozpoznaje tego typu działanie jako narzędzie ekonomicznej odbudowy kraju.

zródło: http://dobry.org.pl/dobry-projekt-w-trakcie-budowy/